top of page
Särskild företrädare för barn

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

I de fall en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som är jurist eller advokat. Företrädaren utses av domstolen och ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

bottom of page