PRIVAT OMBUD

Du kan anlita ett privat ombud om du inte har rätt till ett offentligt biträde. Ombudet bekostas av dig. I vissa fall kan du ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Det innebär att en stor del av dina ombudskostnader kan täckas. Mer info om det finns under fliken FINANSIERING.