top of page
Privat ombud

PRIVAT OMBUD

Du kan anlita ett privat ombud om du inte har rätt till ett offentligt biträde. Ombudet bekostas av dig. I vissa fall kan du ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Det innebär att en stor del av dina ombudskostnader kan täckas. Mer info om det finns under fliken FINANSIERING.

bottom of page