top of page
Målsägandebiträde

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Du som utsatts för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata Dina rättigheter i en rättsprocess. Du som brottsutsatt har rätt att begära det biträde du önskar. Ibland kan man av olika skäl vilja byta biträde. I vissa fall kan man ha rätt till det. 

Vi har spetskompetens inom vad konsekvenser av brott innebär för dig som brottsutsatt. Vi hjälper dig att finna styrkan att ta dig igenom hela rättsprocessen.

Begär ditt biträde innan förhör så att dina rättigheter tillvaratas i alla skeenden. Det går bra att kontakta oss innan polisanmälan för stöd genom hela rättsprocessen från anmälan till åtal.

KVINNOFRIDSLINJEN ZAN

De Mont har en kvinnofridslinje som heter ZAN. Genom ZAN erbjuds brottsutsatta kvinnor och tjejer via e-post inledande kostnadsfri rådgivning.

Skicka din fråga via zan@demont.se

bottom of page