top of page
Zan

ZAN

De Mont har en kvinnofridslinje som heter ZAN. Genom ZAN erbjuds brottsutsatta kvinnor och tjejer via e-post kostnadsfri rådgivning.

Genom ZAN kan du även få hjälp att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd ex. i en vårdnadstvist och bodelning. Om du beviljats rättsskydd eller rättshjälp kan du få stora delar av dina ombudskostnader ersatta av din hemförsäkring eller via staten. Du som utsatts för brott kan ofta ha rätt till ett målsägandebiträde, barn kan ha rätt till målsägandebiträde och/eller särskild företrädare för barn

____________________________________________

Skicka din fråga via

zan@demont.se

____________________________________________

 

VÅLD I NÄRA RELATION

Våld i nära relation är vanligt. Mörkertalet är stort och förekommer inom alla målgrupper. Våldet kan ta uttryck på många sätt. Våldet kan bl.a. vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, latent och/eller våld mot barn och djur. Våldet har normaliserats och är systematiskt och upprepat. Våldet upphör sällan efter en separation, s.k. eftervåld. Det är som farligast när en kvinna/tjej lämnar sin förövare.

 

Det är inget att skämmas för. Skulden och skammen ska läggas över där den hör hemma. Hos förövaren/na. Det finns hjälp att få.

Under rådande pandemi har våld i nära relationer öka. Vi verkar för en nolltolerans. ZAN startades av De Mont Juristbyrå för att öka kvinnoskyddet genom att ge kunskap till kvinnor och tjejer om vilka rättigheter och skyldigheter man har som drabbad. Vi vill att alla ska kunna erhålla det myndighetsskydd som man

har rätt till.

bottom of page