top of page
Hem

J

D

_______________________________________________________________

De Mont Juristbyrå erbjuder spetskompetens inom flertalet rättsområden i brottmål och tvistemål.

 

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

 

image000000_edited.jpg

BROTTMÅL

Målsägandebiträde, offentligt biträde samt särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, skilsmässa, 

vårdnads- och umgängesrätt samt adoption m.m.

SOCIALRÄTT

Särskild företrädare för barn i mål avseende vård av unga, tvångsvård samt vård av missbrukare m.m.

 

ARVSRÄTT

Upprättande av testamente, klander av testamente, boupp-teckning samt arvskifte.

MIGRATIONSRÄTT

Permanent uppehållstillstånd, medborgarskap, tillstånd för studier, arbetstillstånd samt visum.

AVTALSRÄTT

Avtalsingående, revidering och granskning. Familjerättsliga avtal, köpeavtal, kommersiella avtal, hyresavtal samt anställningsavtal m.m.

ARBETSRÄTT

Felaktig uppsägning eller avskedande samt diskrimineringsärenden m.m.

FASTIGHETSRÄTT

Andrahandsuthyrning, över-låtelseavtal vid köp, gåva eller byte av lös/fast egendom samt fel i fast/lös egendom.

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Tvist avseende person- och/eller förmögenhetsskada vid försäkringsfall.


Vi erbjuder medling som alternativ tvistelösning inom våra verksamhetsområden. 

Kostnadsfri inledande rådgivning.

 

För information om övriga rättsområden kontakta De Mont Juristbyrå.

expertis
ombyran

OM BYRÅN

 

De Mont Juristbyrå är en allmänpraktiserande juristbyrå med spetskompetens inom brottsutsatthet. Grundaren Elin Moradi är väl anlitad som föreläsare och sakkunnig i frågor om brottsutsatthet och håller utbildningar inom densamma. Elin är i övrigt specialiserad i kommersiell avtals- och processrätt och har särskilda kunskaper i avtalsrätt. Hon är en van medlare och förhandlare i privata samt kommersiella tvister. Elin Moradi kan anlitas som föreläsare och håller i utbildningar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer inom flertalet verksamhetsområden. 

 

De Mont Juristbyrå företräder privatpersoner och företag i domstol samt vid övriga myndigheter. Byrån bistår i att förmedla rättsskydd och rättshjälp. Rådgivning erbjuds på engelska, franska, persiska (farsi) och dari. För övriga språk erbjuds klienter en auktoriserad tolk.

 

Hos De Mont Juristbyrå är klienten i fokus. Tillsammans med klienten skapas de bästa förutsättningarna för det specifika ärendet. 

FINANSIERING

INLEDANDE RÅDGVNING OCH ARVODESTAXA

De Mont Juristbyrå erbjuder sina klienter inledande kostnadsfri rådgivning. Under den inledande rådgivningen tar byrån ställning till om klienten i fråga har behov av ett juridiskt biträde. Föreligger det ett behov av ett biträde fastställs en strategi för ärendehantering samt en uppskattning görs av arvodeskostnaden för berörd klient.

 

De Mont Juristbyrå kan erbjuda privatpersoner och företag fast pris för ett specifikt ärende/uppdrag. Juristbyrån erbjuder fasta priser för upprättande av familjerättsliga avtal och andra typer av avtal, avtalsrevidering samt avtalsgranskning.

De Mont Juristbyrå kan erbjuda alternativa betalningslösningar.

RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

Den som hamnar i en tvist har inte alltid de ekonomiska förutsättningarna för att anlita en jurist. Emellertid kan man ofta erhålla rättskydd via sin hemförsäkring. Rättsskydd täcker vanligtvis 80 % av kostnaden för ett juridiskt ombud. Villkoren för rättsskydd samt dess omfattning kan variera mellan olika försäkringsbolag.

 

Den som inte har rättsskydd via sin hemförsäkring kan ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp betalas av staten och täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt biträde. Om särskilda skäl föreligger kan dock rättshjälpen utökas. Minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan få hela kostnaden för sitt juridiska ombud ersatt.

För mer information om arvodestaxan, rättsskydd, rättshjälp, alternativa betalningslösningar, begäran om offert eller om du har behov av inledande juridisk rådgivning kontakta De Mont Juristbyrå.

finansiering
medarbetare

MEDARBETARE

image000000-1.jpg
Elin Moradi

Byråns grundare

År 2016 nominerades Elin till Länsförsäkringars Trygghetshjältepris

Elin är mottagare av Prins Carl Gustafs stipendium

Elin Moradi har en juristexamen från Uppsala universitet och är specialiserad i kommersiell avtals- och processrätt. Elin har goda kunskaper i förhandlingsteknik och har medlat i många tvister. Elin har ett unikt öga för att se människorna bakom tvisten vilket i stor utsträckning brukar resultera i att förlikningsavtal ingås framför att aktuell tvist avgörs i domstol. 

 

Elin arbetar bl.a. med brottmål och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Elin kan begäras som offentligt biträde, ställföreträdare och ombud inom bl.a. rättsområdena familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV) samt migrationsrätt. 

 

Elin har spetskompetens i brottsofferfrågor. Hon var under många år brottsoffersamordnare i Uppsala kommun för Brottsofferjouren Uppsala Län. Utöver det så har hon varit ordförande i Uppsala Kvinnojour.

År 2016 nominerades Elin till Länsförsäkringars Trygghetshjältepris. ​

​​

Elin har varit

 • Praktikant hos Advokatfirman Urban Olson

 • Trainee på en juristbyrå i Uppsala

 • Ordförande för Uppsala kvinnojour

 • Amanuens hos juridiska fakulteten, Uppsala universitet

 • Fallverksamhetsansvarig studiebevakare, Juridiska studierådet/Juridiska föreningen

 • Bostadsansvarig, Uppsala studentkår

 • Mottagare av Prins Carl Gustafs stipendium

​Elin är väl anlitad som föredragshållare och håller i utbildningar på förfrågan. 

Språk: engelska, franska, persiska (farsi) och dari.

E-post:           elin@demont.se

Telefon:         + 46 (0) 8 - 10 25 05 & +46 (0) 18 - 10 25 07

Jourtelefon:  + 46 (0) 70 - 568 17 28 (journummer för brottsutsatta och                                                       myndigheter)

Screen Shot 2020-01-19 at 4.52.16 PM.png

Sara Moradi

Marknadsföringsstrateg

Sara Moradi har en ekonomexamen från Columbia University i New York och är specialiserad i makroekonomi, mikroekonomi, företagsekonomi, finans samt statistik. 

 

Sara jobbade under 5 års tid som Head of Online & TV på det globala modeföretaget TechStyle. Under sin tid på TechStyle ansvarade hon för marknadsföringsstrategin för den europeiska marknaden. Återkommande samarbetspartners under hennes tid på TechStyle var Google, Facebook, Instagram och Yahoo för att nämna några få. 

Sara är i dagsläget även verksam som marknadsföringskonsult på Udacity som ägs av fd. Google VP och Fellow Sebastian Thrun. 

​Sara har varit 

 • Cum Laude honour student 

 • Medlem i Columbia Universitys honour society 

 • Med på Columbia Universitys Dean list 

 • Statistikhandledare

 • Trainee på en hedgefond

 • Ekonomiansvarig i Columbias studentförening 

 • Mottagare av Peter K. Bloch stipendium 

 • Mottagare av Strong stipendium

 

Språk: engelska, tyska och persiska (farsi). 

E-post:   info@demont.se

Telefon: +46 (0) 8 - 10 25 05

AKUTA ärenden efter kl 16 kontakta jourtelefonen nedan. 

Kostnadsfri inledande rådgivning. 

 

VÅRA KONTOR

Mobilt kontor i Stockholm.

Kungsgatan 62 i Uppsala.

Möten kan hållas i annan ort än Stockholm & Uppsala. Biträde erbjuds i hela Sverige. De Mont Juristbyrå erbjuder platsbesök. 

ÖPPETTIDER: Helgfri måndag - fredag kl 8 - 16, lunchstängt kl 12-13.

                        Övrig tid endast akuta ärenden via jourtelefonen.                      

E-POST:           info@demont.se
TELEFON:      +46 (0) 8 - 10 25 05     (Stockholmskontoret)

                       +46 (0) 18 - 10 25 07   (Uppsalakontoret)

                       +46 (0) 70 - 568 17 28 (journummer/emergency number)

                                                            för brottsutsatta & myndigheter

KONTAKTFORMULÄR

Skickat! Tack för meddelandet.

kontakt

KONTAKT

hittahit

VÅRA KONTOR
     Stockholm (mobilt kontor)                                          Kungsgatan 62, 753 41 Uppsala
    +46 (0) 8 - 10 25 05                                                      +46 (0) 18 - 10 25 07   

samarbetspartners

SAMARBETSPARTNERS

De Mont Juristbyrå är unik i sitt arbetssätt då vi har samarbetspartners för att sprida den expertis vi besitter, inte endast via klientuppdrag utan även bl.a. via föreläsningar och work-shops. De Mont Juristbyrå verkar för att sprida kunskap om vardagsjuridik till allmänheten. 

Nedan hittar du våra samarbetspartners. För mer info om ovan eller om du vill bli partner med

De Mont Juristbyrå kontakta oss via info@demont.se 

 

För mera information om dessa partners klicka på symbolerna för att fortsätta till respektive webplats.

Screen Shot 2020-01-19 at 10.41.29 PM.pn
Screen Shot 2020-01-19 at 10.41.14 PM.pn

© 2017 De Mont Juristbyrå

bottom of page